KONTROLLER

[↑] Rita en 90px linje i den riktning du är vänd mot.

[↓] Backa 90px.

[←] Sväng höger från den riktning du är vänd mot.

[→] Sväng Vänster från den riktning du är vänd mot.

[VISA] VISA Navigerings pilen

[GÖM] GÖM Navigerings pilen

[PÅ] Sätt  ritning

[AV] Stäng AV ritning. Användbart när du navigerar.

E-postadress

general29205@gmail.com